Nacházíte se zde: Úvod » Služby » Účetnictví, daně a mzdy, audit a neziskové organizace

Účetnictví, daně a mzdy, audit a neziskové organizace

Nabídka služeb AH Consultservis Praha s.r.o v oblasti vedení účetnictví, daní a mezd.

Účetnictví

Účetnictví, daně a mzdy
 • kontrola předaných účetních dokladů a následné chronologické seřazení
 • řádné zaúčtování účetních dokladů dle platné legislativy
 • vyhotovení tiskových podkladů (účetní deník, hlavní kniha účtů, pokladní kniha, saldokonto, měsíční rozvaha, předvaha a výsledovka, soupis bankovních výpisů, pohledávky a závazky, přijaté a vydané faktury, apod.)
 • vyhotovení přehledů dle přání klienta
 • zastupování na úřadech (FÚ, ZP, PSSZ)
 • předávání dokladů v sídle Vaší společnosti, popř. dle vzájemné domluvy

Daňová evidence

 • kontrola předaných účetních dokladů a následné chronologické seřazení
 • řádné zaúčtování účetních dokladů dle platné legislativy
 • vyhotovení tiskových podkladů (peněžní deník, pohledávky a závazky, přijaté a vydané faktury, apod.)
 • vyhotovení přehledů dle přání klienta
 • zastupování na úřadech (FÚ, ZP, PSSZ)
 • předávání dokladů v sídle Vaší společnosti, popř. dle vzájemné domluvy

Daně zpracované v rámci daňové evidence

 • zpracování přiznání k dani z přidané hodnoty (měsíční nebo čtvrtletní přiznání k DPH)
 • zpracování přiznání k dani z příjmů fyzických osob, včetně výkazu o majetku a závazcích, výkazu příjmů a výdajů, přehledů pro ZP a PSSZ
 • silniční daň

Personalistika a mzdy

 • kompletní zpracování mezd malých a středních podniků do 25 a nad 25 zaměstnanců
 • měsíční přehled mezd
 • výplatní pásky
 • příkaz k úhradě (mzdy, zdravotní pojištění, sociální pojištění, zákonné pojištění)
 • měsíční přehledy pro ZP a PSSZ
 • přihlášení a odhlášení zaměstnanců na ZP a PSSZ
 • evidenční a mzdové listy
 • zastupování na úřadech (FÚ, ZP, PSSZ)
 • předávání dokladů v sídle Vaší společnosti, popř. na určeném místě

Audit a neziskové organizace

 • Příspěvkové organizace
 • Státní fondy
 • Vysoké školy
 • Nadace a nadační fondy
 • Občanská sdružení a odborové organizace
 • Společenství vlastníků jednotek

Kolik to bude stát?

Orientační cenu zjistíte v ceníku služeb.

Cena za vedení účetnictví je stanovena po vzájemné dohodě s klientem, samostatně jsou určeny částky za roční uzávěrky včetně příloh a další. Podkladem pro stanovení těchto cen je množství  dokladů, složitost účetních případů, rozsah požadovaných služeb, evidence majetku apod.

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás a domluvte si s námi schůzku za účelem získání podrobnějších informací nebo kalkulaci individuální ceny za naše služby.

775 665 111, 776 811 130
info@ahconsultservis.cz

On-line kontaktní formulář

Akce dokumentů