Nacházíte se zde: Úvod » Služby » Právní a realitní služby

Právní a realitní služby

Nabídka služeb AH Consultservis Praha s.r.o v právní oblasti a oblasti realitních služeb.

Poskytujeme právní porady související s vymáháním dluhů za vlastníky na úhradách do fondu oprav a za následující služby:

 • smluvní zajištění vymáhání dluhů
 • dohody na splátkách, přípravy žalob
 • vypracování nájemní smlouvy a smlouvy o užívání bytu a nebytových prostor
 • zajištění vypracování smlouvy o věcných břemenech
 • výběrové řízení a uzavírání smluv na pronájem ploch na umístění reklam dle pokynů vlastníka
 • předkládání návrhů na výpověď nájmu z bytu, nebytových prostor, provozních jednotek a pozemků, nastanou-li důvody uvedené v nájemní smlouvě, nebo vyplývající ze zákona
 • podávání návrhů na vklady a zápisy do katastrů nemovitostí
 • zajišťování pronájmů, podnájmů bytů, nebytových prostor, provozních jednotek a garáží za tržní ceny
 • zajištění prodeje domu, bytu, nebytových prostor i pozemků
 • zajištění odhadu nemovitosti pro účely příslušného finančního úřadu
 • odborné konzultace o investičních příležitostech spravované nemovitosti
 • poskytování návrhu na tržní ceny pronajatých bytů, podnájmů a nebytových prostor ve spravované nemovitosti
Akce dokumentů