Nacházíte se zde: Úvod » Novinky » Ostatní změny 2016 - pojistné, mzdy

Ostatní změny 2016 - pojistné, mzdy

Přehled změn v pojistném a mzdách od roku 2016.

 

VYŠŠÍ MINIMÁLNÍ MZDA

Poctivě pracovat se musí vyplatit. Snažíme se proto postupně zvyšovat minimální mzdu tak, aby se její úroveň přiblížila 40 procentům průměrné mzdy. Při schválené valorizaci minimální mzdy lze v příštím roce předpokládat zvýšení jejího podílu k průměrné mzdě na 36 procent.

Od ledna 2016 tak minimální mzda vzroste o 700 korun (z 9 200 Kč v roce 2015) na 9 900 korun, minimální hodinová mzda se zvýší z 55 Kč (v roce 2015) na 58,70 Kč.

Sazba minimální mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin vzroste u zaměstnance, který pobírá invalidní důchod z 48,10 Kč za hodinu (v roce 2015) na 55,10 Kč za hodinu, tedy na 9 300 Kč za měsíc.

V návaznosti na to se valorizují i nejnižší úrovně zaručené mzdy pro zaměstnance, jejichž mzdy nejsou sjednány v kolektivních smlouvách, a pro zaměstnance ve veřejných službách a správě.

NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ

Redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu, který slouží pro výpočet výše dávek nemocenského pojištění, jsou pro rok 2016 následující:

·         první redukční hranice činí 901 Kč (888 Kč v roce 2015),

·         druhá redukční hranice činí 1 351 Kč (1 331 Kč v roce 2015),

·         třetí redukční hranice činí 2 701 Kč (2 662 Kč v roce 2015).

Částka rozhodného příjmu potřebná pro účast na nemocenském pojištění činí 2 500 Kč i v roce 2016.

POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ

Ukončení důchodového spoření

Od 1. ledna 2016 bude ukončeno placení pojistného na důchodové spoření a s tím souvisí i úprava sazeb pojistného, které se stanoví již bez zřetele k důchodovému spoření, tj. nikoliv diferencovaně v závislosti na tom, zda poplatník pojistného byl či nebyl účasten důchodového spoření.

Sazby pojistného na sociální zabezpečení od 1. ledna 2016 činí:

·         u zaměstnavatele 25 % z vyměřovacího základu, z toho 2,3 % na nemocenské pojištění, 21,5 % na důchodové pojištění a 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti,

·         u zaměstnance 6,5 % z vyměřovacího základu,

·         u osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) a) 29,2 % z vyměřovacího základu, z toho 28 % na důchodové pojištění a 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti, jde-li o osobu samostatně výdělečně činnou účastnou důchodového pojištění, b) 2,3 % z vyměřovacího základu, jde-li o osobu samostatně výdělečně činnou účastnou nemocenského pojištění,

·         u osoby dobrovolně účastné na důchodovém pojištění 28 % z vyměřovacího základu.

Nejvýznamnější změny – pojištění , mzdy :

·         částka průměrné mzdy pro účely pojistného je 27 006 Kč (26 611 Kč v roce 2015),

·         maximální vyměřovací základ pro placení pojistného je 1 296 288 Kč (1 277 328 Kč v roce 2015),

·         rozhodná částka (daňový základ) zakládající účast na důchodovém pojištění OSVČ, která vykonává vedlejší činnost v roce 2015, je 64 813 Kč (63 865 Kč v roce 2015),

·         minimální měsíční základ pro placení záloh na pojistné pro OSVČ vykonávající hlavní činnost za kalendářní měsíc, ve kterém byl (měl být) podán Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2015, je 6 752 Kč – z toho minimální záloha na pojistné činí 1 972 Kč (1 943 Kč v roce 2015, nebyla-li OSVČ účastna důchodového spoření; 1 744 Kč, byla-li OSVČ v roce 2015 účastna důchodového spoření),

·         minimální měsíční vyměřovací základ pro OSVČ vykonávající vedlejší výdělečnou činnost za kalendářní měsíc, ve kterém byl (měl být) podán Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2015, je 2 701 Kč – z toho minimální záloha na pojistné činí 789 Kč (778 Kč v roce 2015, nebyla-li OSVČ účastna důchodového spoření; 698 Kč, byla-li OSVČ účastna důchodového spoření).

 

·         Sazby pojistného na zdravotní pojištění, sociální zabezpečení a důchodové spoření u zaměstnanců

V oblasti pojistného na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení se ruší důchodové spoření, dále od 1. 1. 2016 došlo ke každoročnímu navýšení vyměřovacích základů, minimálních záloh OSVČ apod.

Sazby pojistného na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení u zaměstnanců

Od 1. 1. 2016 je ukončeno placení pojistného na důchodové spoření. Ruší se tak kromě sazby na důchodové spoření i snížená sazba pojistného na důchodové pojištění u zaměstnanců - účastníků důchodového spoření. Sazby pojistného se tak opět sjednocují.

 

Pojistné

Zaměstnanec

Zaměstnavatel

Celkem

Zdravotní pojištění

4,5 %  (1/3 z 13,5 %)

9 % (2/3 z 13,5 %)

13,5 %

Sociální zabezpečení celkem, z toho:

nemocenské pojištění

důchodové pojištění

státní politika zaměstnanosti

6,5 %

6,5 %

25 %

2,3 %

21,5 %

1,2 %

31,5 %

2,3 %

28 %

1,2 %

Celkem ZP + SP

11 %

34 %

45 %

 

Pojistné na sociální zabezpečení

·         Maximální vyměřovací základ pro odvod pojistného:    1 296 288 Kč

·         (v roce 2015 činil 1 277 328 Kč)

·         Rozhodný měsíční příjem zaměstnance zakládající účast
      na nemocenském pojištění 
(oproti roku 2015 se nezměnil):         2 500 Kč

Tabulka minimálních záloh na pojistné (resp. pojistného) OSVČ

Druh platby OSVČ

2015

2016

OSVČ – hlavní činnost

záloha na důchodové pojištění

pojistné na nemocenské pojištění

1 943 Kč

115 Kč

1 972 Kč

115 Kč

OSVČ – vedlejší činnost

záloha na důchodové pojištění

rozhodná částka pro vedlejší činnost

778 Kč

63 865 Kč

789 Kč

64 813 Kč

 

Pojistné na zdravotní pojištění

Minimální měsíční pojistné na zdravotní pojištění zaměstnanců a osob bez zdanitelných příjmů

Období

Minimální mzda

Minimální pojistné

do 31. 12. 2015

9 200 Kč

1 242 Kč

od 1. 1. 2016

9 900 Kč

1 337 Kč

 

 

Minimální mzda se tedy od 1. 1. 2016 opět zvýšila, zvýšilo se tak i minimální měsíční pojistné na zdravotní pojištění zaměstnanců.

Akce dokumentů